KODUKOTUS

 Tartu Linna Pensionäride Organisatsiooni "Kodukotus" eesmärgiks on kujundada ja säilitada pensionäride aktiivset eluhoiakut, laiendada nende suhtlemisvõimalusi ning hoolitseda nende heaolu eest.