KODUKOTUS


Hoiame ennast ja teisi!
Väga tähtsate küsimuste korral Kodukotuse telefon 533 14 988 või Aime 56 35 80 83

NB!  NB!   NB!  NB! NB! 
Kodukotus suletud. 
Eriolukord riigis kuni 01. mai 2020
Info ringijuhtide kaudu.


Mesi ! Mesi!  !!!! aprillis plaanis. ????Teatrikülastuste info   Eili Rõss
  tel. 534 30 946

Meesteklubi üldkogu igal kolmandal kolmapäeval kell 10.00

Reisiklubi suvised reisiplaanid: 17.06 --Lätimaa, 10.07--Harjumaa, 22.07--Haapsalu, 
14.08--Viljandimaa,  21.08 -- Võrumaa
13.aprillist alates on reisirahade kogumine
Info ja registreerimine Malle Ratassepp 53323114