KODUKOTUSNB! Kodulehel esineb aeg-ajalt tõrkeid.

Tegusat 2020 aastat! Ringid tegutsevad ajaplaani järgi.


  21. jaanuaril 12.30 Kodukotuses Viljandi pensionäride Ehateater kavaga "Kosilased"
sissepääs 2 eurot.

Teatrikülastusi organiseerib Eili   tel. 534 30 946

Kultuuriklubi väljasõit Obinitsasse 23. jaanuar
kell 9.30 Vanemuise alumisest parklast.

Meesteklubi üldkogu igal kolmandal kolmapäeval kell 10.00