KODUKOTUS

Sire võimlejad 20. 9. oktoober 2016

14.novembril kell 12.00 Sire võimlejate 20.aastapäeva tähistamine Kodukotuses.
Sire võimlejad tähistavad oma tegevuse 20. aastapäeva.    14. novembril kell 12.00  Kodukotuses.