KODUKOTUS

Eetilise tegevuse põhimõtted

EETILISE TEGEVUSE PÕHIMÕTTED

 

Peamine ülesanne:

 

MTÜ Kodukotus on Tartu linna pensionäre ja pensioni ealisi ühistegevuseks

ühendav organisatsioon, mis soodustab vaimseid, tervist parandavaid, haigusi

ennetavaid tegevusi, organiseerib kultuurilisi ettevõtmisi, võimaldab liikmetel

 saada mitmesuguseid abistavaid teenuseid. Kodukotus osaleb üldsotsiaalsetel

seminaridel, ümarlaudades, konverentsidel.

 

Visioon:

 

MTÜ Kodukotus on tunnustatud MTÜ Tartu linnas ja maakonnas, tunnustatud

 tugiteenuste pakkuja ja usaldusväärne projektide partner.

 

Missioon:

 

Arendame keskkonda, mis aitab kaasa kolmanda põlve mitmekülgsele

huvitegevusele, tervislike eluviiside propageerimisele. Projektides osalemisel

soovime olla arvestatav partner.

 

Põhimõtted ja väärtused:

 

Oma tegevustes lähtume järgmistest põhimõtetest ja väärtustest.

 

Kompetentsus:Tegutseme kaalutletult teiste kogemustest õpitust ja enda

kogemuste edastamisest.

 

Erapooletus: Väldime poliitiliste ja ametkondlike huvide eelistamisi, kuid teeme

kõigiga koostööd. Esitame arvamusi ausalt, objektiivselt, heast tavast.

 

Kliendikeskne: Austame igat liiget, igat Kodukotuse külastajat, oleme

tolerantsed, avatud uutele ideedele. Peame sõna.oleme vastutulelikud ja

abivalmid.  Arendame tegevusi, mis ei kahjusta ühingu huve.

 

Liikmete areng: Väärtustame elujaatavat hoiakut, arendavaid ettevõtmisi, häid

 kontakte linnas, maakonnas,  vabariigis ja piiriüleselt.

 

Mitteformaalne õppimine: toimub eesmärgiga end arendada  keelteringides,

rahvaülikoolis, reisiklubis, käsitöö ja loovusringis.

 

Ühing toetab koostööüritusi ringide-klubide vahel, päevakeskuste ja teiste

asutuste vahel. Ringide-klubide koostöös korraldatavad üritused on energiliselt

heal tasemel ja toetavad koostöösuhteid.

 

02.04.2014.a.