KODUKOTUS


Tööülesanded:

Juhataja:

 1.Kodukotuse esindamine linnas, vabariigis, piiriüleselt

2.Osalemine linna nõupidamistel, töögruppides

3.Ametialased suhted: ametlikud kirjad ja ametkirjadele vastamine

4.Läbirääkimiste küsimused linnas, asutustega, vabariigis, piiriüleselt

5.Lepingute koostamine, digiallkirjastamine

6.Suurürituste algatamine, läbirääkimised partneritega, kokkulepped

7.Projektide kirjutamine

8.Projektide dokumentatsiooni koostamine, aruandlus

9.Juhatuse koosolekute ettevalmistamine, üldkoosoleku ettevalmistamine

10.Finantstegevuse jälgimine, dokumentide allkirjastamine

11.MTÜ tegevuse üldkoordineerimine, tegevuskorralduste andmine

Asejuhataja:

1.Juhataja asendamine tema äraolekul

2.Koostöö ja läbirääkimised juhatajaga

3.Kaasosalemine vajalikel nõupidamistel

4.Kodukotuse ürituste koordineerimine

5.Suhtlemine ringide vanematega ja juhendajatega (teated, info, aruanded)

6.Kodulehe uudiste ja teadete rubriigi toimetamine

Liige:

1.Igapäevaste majandusmurede lahendamine

2.Suhtlemine haldajaga ja Linnavarade töötajatega

3.Suhtlemine maja inimestega vajalike majandusprobleemide lahendamiseks

4.Suhted majandusteenistuse inimestega (koristaja, remondimees, elektrik, juuksur, abilised)

5.Suhtlemine ruumide vastutajatega

6.Kultuuriruumi tegevuse kontrollimine, suunamine

7.Inventuuri tegemine 

Liige:

1.Administraatori ülesannete täitmine

2. Liikmete vastuvõtt, kustutamine, registreerimine, kataloogimine

3.Info sisse ja välja andmine

4.Reageerimine kiiretele olukordadele

5.Teadete tahvli korrasolek, kuulutuste välja panemine

6.Ürituste läbiviimiseks ruumide lubamine kokkuleppel

7.Kaasabi mee ja muu tekkiva abiteenuse jagamisel

8.Kaasabi meesteklubi üritustel

Liige:

1.Koosolekute protokollimine

2.Protokollide sisestamine arvuti kataloogi

3.Kodulehe vormistamiseks materjalide kogumine

4.Kodulehe haldamine, uuendamine

5.Uueneva materjali sisestamine rippmenüüde alla

6.Fotomaterjalide kogumine ja süstematiseerimine

7. Kodukotuse ürituste kokkuvõtete kogumine 

Raamatupidaja :

 1.Finantstegevuse sujuv korraldamine

    2..Ringide aruande koostamine koos asejuhatajaga    

    3.Arvete ülekanded, tsekkide väljamaksmine, kuu aruanded

    4.Suhtlemine finantsküsimustes linna ja asutustega

    5.Arvutikirjade jälgimine, teadete edastamine