KODUKOTUS

Organisatsioon alustas tegevust juba 1989. aastal. Koosolekud, plaanide tegemine, ühistegevused koos sõjameeste ansambliga, nimeotsingud.

Omaette organisatsioonina registreeriti Tartu Linna Pensionäride Organisatsioon "Kodukotus"   20. detsembril 1990. a. Tol hetkel ei olnud Tartus teist sellise profiiliga organisatsiooni.

Alustati Kitsas tn. 8 ühes väikeses toas. Juba samal talvel korraldati käsitöönäitus, kuhu toodi väga ilusaid taieseid.

Igati toetas ja aitas tollane linnapea Ants Veetõusme, tänu kellele saadi varsti avarad ruumid Fortuuna tn.1.

Pärast Fortuuna tn. 1 lammutamist 1996. a. saadi koht Jakobi tn. 19, kus oli piisavalt ruumi ja võimalusi laiaks arenenud tegevusele (taidlus-, käsitöö- ja harrastusringid, eakatele komisjonikauplus, odavate riiete müügipunkt, suur saal koosolekute ning pidude korraldamiseks). Kuna Jakobi tn. maja oli eraomand, siis rendileping lõpetati 2004. a. kevadel.

Linnavalitsuse abiga leiti uued  ruumid Turu tn. 3. Kuna varsti jäid aga need ruumid kitsaks, leiti uus koht laiemate võimalustega Staadioni tn. 48, kus asutakse  ka praegu.