KODUKOTUS

2015.a.juhataja-Malle Salk
   asejuhataja-Regina Kostjutśenko
   Majandusküsimused-Maie Sander
   koduleht, reisid- Malle Ratassepp
   informaator- Aime Kalpus
   kultuuriüritused-Matti Linno

2014.a.
juhataja-Malle Salk
   asejuhataja-Regina Kostjutśenko
   informaator-Aime Kalpus
   klubitöö-Matti Linno
   sporditöö-Tiiu Oras
   reisiklubi-Malle Ratassepp
   majandus-Maie Sander

2011. a.
 • juhataja - Malle Salk
 • asetäitja ja huvialaringid - Aina Kippasto
 • majandusjuht - Maie Sander, Richard Annamaa
 • klubitöö - Matti Linno
 • sotsiaaltöö - Aili Lepik
 • reisid - Regina Kostjutsenko
 • informaator - Aime Kalpus
 • raamatupidaja- Evi Paju
2010. a.
 • juhataja - Aina Kippasto (alates 2006. a. juhataja)
 • asetäitja ja huvialaringid - Regina Kostjutsenko (alates 2006)
 • majandusjuht - Maie Sander, Richard Annamaa
 • klubitöö - Matti Linno
 • sotsiaaltöö - Aili Lepik
 • informaator - Aime Kalpus
2003. a.
 • juhataja - Viive Ilves
 • asetäitja - Aina Kippasto
 • sekretär - Elli Aunap
 • majandus ja suhtearendus - Aino Hellat
 • loovtegevus - Linda Jakobson
 • hobitegevus - Aime Kalpus
 • kultuuritöö - Kaarin Karlson
 • sotsiaaltöö - Silvi Paikre
 • tervishoid ja kohvikklubi - Roza Bachmann
2001. a.
 • juhataja - Roza Bachmann (hiljem Lehte Pärn)
 • asetäitjad - Roza Bachmann (hiljem) Aino Hellat (võimlemisklubi "Sire")
 • sekretär - Elli Aunap
 • majandus ja suhtearendus - Lehte Pärn
 • tervishoid ja klubiõhtud - Roza Bachmann
 • sotsiaaltöö - Silvi Paikre
 • kultuuriüritused - Kaarin Karlson
 • loovtegevus - Linda Jakobson
 • hobitegevus - Aime Kalpus
 • lauluklubi "Ehavalgus"- Eino Aarsalu
1999. a.
 • esimees - Lehte Pärn
 • asetäitja - Aino Hellat
 • sekretär - Elli Aunap
 • rahvaülikool - Leo Jakobson
 • kultuuritöö - Valve Rehema
 • turism - Helgi Kahar
 • kohvik-klubi - Roza Bachmann
 • side teiste organisatsioonidega - Aina Kippasto
 • majandus - Kai Pantalon
1997. a.
 • esimees - Lehte Pärn
 • asetäitjad - Leo Jaobson (rahvaülikool), Aino Hellat (võimlemisklubi "Sire")
 • sekretär - Elli Aunap
 • laekur-asjaajaja - Kai Pantalon
 • majandus - Julius Kalle
 • kultuuritöö - Valve Rehema
 • ekskursioonid-giid - Helgi Kahar
 • diakooniatöö - Roza Bachmann
1995. a.
 • esimees - Lehte Pärn
 • aseesimehed - Johannes Kalits, Aino Hellat.
 • sekretär - Elli Aunap
 • kultuuritöö - Valve Rehema
 • kassapidaja - Kai Pantalon
 • ekskursioonid - Helgi Kahar
 • majandus, sport - Julius Kalle
 • huvialaringid - J. Mittal
1992. a.
 • esimees - Lehte Pärn
 • asetäitjad: Aino Hellat, Johannes Kalits.
 • korterikomisjon - Antonina Sisko
 • kultuuritöö - Valve Rehema
 • ekskursioonid - Helgi Kahar
 • heategevustöö - Kai Pantalon
 • liikmed - Aliide Liiv, Paul Muuli, Ene Pidim, Leo Utter, E. Arnemann, A. Märtson.
1991. a.
 • esimees - Lehte Pärn
 • liikmed - Johannes Kalits, Valve Rehema, Leopold Padjus, Maire Hunt, Linda Kristoving, Loreida Randoja, Arnold Pruuli, Antonina Sisko.