KODUKOTUS

Kokkuvõte aasta 2013.   11.04.

1.     ¤       Aasta 2012-2013.

Aasta lõpuks , õigemini 1. Jaanuari 2013 seisuga on 873 liiget

Liikmeid on vähenenud, kuid mitte oluliselt:  

Nimekirja suuruse vähenemine on tulnud nende liikmete arvelt:

1)    kes 2 aasta jooksul ei ole liikmemaksu tasunud ja nüüd põhikirja p. ... lähevad välja arvamisele   2)kes on asunud teise elupaika ja kustutanud end nimekirjast   3)manala teele lahkujad

Samas saab tõdeda väga arvukalt juurdetulnuid: teisest elukohast asunud Tartusse, tänu meesteklubi aktiivsele tööle

2       ¤Kodukotus töötab Staadioni 48 hoones. Hoone seisukord on kehv, kuid tegutsemiseks üpris normaalne- ruumi on, köetud on normaalselt, kuid muret on teinud jägmised asjad:

1) majast väljakolinud kohvik ( enne oli ringides ja üritustel käijatel võimalus einet võtta

2) maja kaasüürnikud apteek ja perearstikeskus  on lahkunud

3) hästi kerge on tekkimas võimalus, et kuhugi nurka võivad asustada end sotsiaalhälbega inimesed.

4) maja elektrisüsteemis esineb kohati häireid

5) on juhtumeid, kus maja haldaja ei ole lume ja jää tõrjet teinud

6)meesteklubi ruumid ei ole eriti esteetilised

7)võimlemissaalis aknad ja lagi lagunenud

3 ¤    Meie toetaja on Tartu linn, sellega seoses pakume teenuseid( see on üritusi, ringide tööd, med teenistust, juriidilist teenistust, juuksuri teenust) nii oma liikmetele kui Ülejõe piirkonnale. Tõsi, väljast ei ole eriti palju sooviavaldajaid olnud, kuid kedagi pole ka keelatud. Mitteliikmed tasuvad vastavalt teenuse hinnakirjale.   Aktiivselt kasutatakse juuksuri ja juriidilist teenud.   Tartu linna toetus on olemas, kuid peame tõdema, et ega linnal ka suurt rikkust ei ole ja abisoovijaid on peale meie paljud ja paljud.

Seni püüame nendel pindadel hakkama saada ja loodame , et kunagi olukord paraneb.

Kuna meesteklubil praktiliselt oma ruumi ei ole ( need ruumid ei ole üürilepinguga teostatud) ja meie kaasüürilised on lahkunud, siis toimub praegu üüripindade läbivaatus ja ruumide vahetumine osaliselt esimesele korrusele, et tagada majas ülevaade inimeste liikumisest, et meesteklubi saaks korrastada endale laiema ja lepingulise pinna, et hakata kasutama alumist saali.

Ülevalt korruselt väikese koridori ruumid läheksid siis alla.

Õnnetuseks on momendil olnud veeavarii, mis on kahju tekitanud  ruumidele ja tekitab probleeme. Ilmselt on see lahendatav läbirääkimiste  korras.

Kutsun kõiki liikmeid  andma oma panust kui teeme kolimisi, korrastame mõnda ruumi, teostama tehnilisi töid.

4 ¤    2012.aasta  ülevaadete juurde palusime mitmelt ringijuhilt anda väikest teavet tööst. Ringide tööst  Aina Kippasto , rahalisest olukorrast  räägib Evi Paju,  ringide organisaatoritelt lühikesi kokkuvõtteid

Toon järgnevalt välja  õnnestunumaid aastaseid tegevusi.

5 ¤    Aktiivselt töötab segaansambel. Koos käiakse väga regulaarselt, tehakse palju ühisüritusi, esinetakse päevakoduses.

6. ¤  Novembris oli ülelinnaline eakatepäev Väikeses Vanemuises. Osavõtt oli rohkearvuline. Üritus sai teoks tänu linna abile. Seekord olid kasutada hästi mõnusad ruumid ja vaadata, kuulata oli hea. Linnavalitsus tänas linna tublimaid eakaid kõikidest päevakeskustest. Suur grupp ringide liikmeid  osales Tallinnas Eakate festivalil.

7 ¤    Aasta jooksul oleme pööranud tähelepanu ruumide sisustusele, tehtud on  mõned ümberpaigutused ja muudetud oma ümbrust esteetilisemaks. Meil kõigil on soov tunda end mõnusas õhkkonnas.

Maavalitsuse projekti toel on soetatud saali uued toolid, kardinad vahetatud. Arvuteid on töö jaoks mitmes ruumis. Kes soovib, saab tulla konsultatsioonidele ja õppima arvuti kasutamist.

Sotsiaalministeeriumi projekti toetusel said paljud ringid väikest abi- lauljad ja line-tantsijad  uut riietust, muretsetud uus mikrofon, tehnilisi vahendeid, keeleringile õpikuid, võimlejatele vahendeid, stendid uue välimuse jm.

Toetajaks oli ka Eesti pensionäride ühendus ja ostetud on võimlemissaali uued toolid.  Eakate festivali sõitu toetas Tartu linnavalitsus.

8. ¤  Tänaseks on allkirjastatud toetusprojekt siseministeeriumiga ja sellega on võimalus soetada juurde inventari. Kokkuleppes on osta uusi laudu ja toole teistesse ruumidesse.

Kevadel on esitatud kaks projektitaotlust Maakonna omaalgatuse programmile. Toetust soovivad meesteklubi ja alustav kokanduse grupp. Loomulikult on toetuse soovijaid palju ja nüüd ainult ootame, kas ulatume väljavalitute hulka.

Tähelepanu alla tuleb võtta meesteklubi spordivahendid ja võimalusel teha abitaotlusi. Ikka jätkuvalt tuleb üles näidata aktiivsust ja teha teisigi taotlusi.

9 ¤    Detsembris toimus suur jõulupidu, aprillis toimub kevadpidu. Nendel pidudel saavad ringid näidata, mida on õpitud ja pakkuda liikmeskonnale vaatamisrõõmu. Kuna Kodukotuse saal ei võimalda nii rohkearvulist publikut vastu võtta, siis oleme neid suurüritusi väljaspool maja  korraldanud.

Vähema osalejate arvuga üritused toimuvad Kodukotuse saalis. Siin saab kasutada  suureekraanilist  televiisoriekraani,  vaadata slaide, filme. Hoogsalt kasutavad oma tundides seda tehnikavõimalust line-tantsijad.

Vabariigi aastapäeva vastuvõtul vaatasime  meeleolukaid slaide oma maast ja Kodukotuse rõõmsast rahvast.         Tänagi on plaanis need veelkord üle vaadata.

10 ¤  Kodukotuses käivad koos võimlejad, tantsijad, lauljad, meestegrupeering, õpetajad, meedikud. Aga pagarid-kodiitrid-kokad  need nagu ei olegi esindatud.  Nüüd on meil ka selle eriala inimeste grupp. Soovin, et nad leiaksid aktiivset tegevust, rikastasid omavahel teadmisi  ja meie väikene soov on, järsku suudame tekitada oma kodukohvikugi.  Sellest tunneme kõik puudust. Peame aga tõdema, et üks asutus küll sellisele pinnale  rendilepingut ei tee, nii, et ainult omaalgatus.

11 ¤  Kahel suurel üritusel- eakate päeval ja Vabariigi aastapäeval on linn tunnustanud Kodukotuse aktiviste: Tänukaardid said Kalev Hirmat, Aino Hellat,  Kalev Jahnson, Astrid Lemmats, Liie Tomingas,       

Tänusid on aga öelda kõigile liikmetele. Kõik teevad vajalikku tegevust-kes tuleb üritusele, kes osaleb ringides, kes juhendab ringe ja see kõik on selle nimel, et elada meeldivalt ja unustada pealetükkiv kondivalu ja poliitilised nägelemised, mis võivad närve süüa ja meile stressi tekitada- ja  sellega meie tervist halvendada.

12 ¤  Tublidust ringides jätkub. Kevadel seavad käsitöölised üles oma tööd näituseks, sõnakunstnikud on abiks paljudel üritustel. Eriti agaralt veavad naljapäeva. Võimlejad tegid sõbrapäeva. Kobedate ansambel naistepäeva. Kes osalemas on käinud, on meeldiva elamuse saanud. Rahvatantsijatel on üritusi, kust osa võtta, peotantsijad toimetavad küll tasa ja targu õhtuti, kuid väljundiks on plaanipärane  Atlantises peoõhtute korraldamine. Kobedate ansamblil on palju esinemisi. Laululubi tähistas 15. aastapäeva uhke peoga. Reisiklubi teeb rohkearvulisi suviseid reise.

13 ¤  Kevadeks jätkub veel mitmeid suuremaid üritusi. Tuleb kevadpidu, emadepäev, ringide kevadised üritused ja väljasõidud. Meesteklubi sõidab Viljandisse kolleegidele külla. Algavad Eesti ja välismaa huvireisid.

Oleme püüdnud kõikidest toimetustest ja üritustest läbi teadetetahvli ja ajalehe teada anda. Kuna ajalehe kuulutused on küllalt kallid, siis  jagame rohkem infot inimeselt- inimesele ja varakult anname teada ürituste aegadest. Abistajateks on juba ringijuhid ja ringide vanemad. See on koht, mis vajab täpsemat planeeringut, et soovijad saaksid  oma üritusteks ruumi ja aega planeerida.  Andke sellest varakult teada ja leppige võimalus kokku. Samuti lähevad kodulehele teated välja.

14 ¤  Kodukotuse poolt tänud kõigile abilistele, eriti finantsilistele toetajatele- Tartu linnale, Tartu Kultuurkapitalile, Lõunakeskusele, Riigikogu liikmele Peeter Laursonile, Sotsiaalministeeriumile, Siseministeeriumile, Tartu maakonnale.  Tänu sponsorlusele saame  toetada ringide tööd  ja üldist heaolu.

Tegevust on palju, osavõtjaid palju ja meie tegemistest teatakse linnas. On meeldiv vastu võtta pühadesoovi linnapealt- kui ta ütleb: “Väga tubli Kodukotus“. Aplaus teile kõigile selles ühistöös kaasalöömises ja olemises. Ja kui on tekkimas mõni hea uus idee, mis rikastaks meie elu- siis tulge aga rääkima ja arutama.

15 ¤  Soovige ikka kõigile  Tervist, Rõõmu ja Häid sõpru ,   Häid mõtteid !